Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
นางมัลลิกา สวัสดี
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
นางสาวอารีย์ ยศเชียง
นักวิชาการการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางอรทัย โคตรสิงห์
ผช.นักวิชาการศึกษา
Responsive image
นางสาวประทุมมา มีศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก ม.1
Responsive image
ผู้ดูแลเด็ก ม.1
Responsive image
นางผ่องศรี ทัศพจน์
ครูผู้ดูแลเด็ก ม.2
Responsive image
นางสาวสาวิตรี นามศิริ
ผู้ดูแลเด็ก ม.2
Responsive image
นางสาวสุพัฒ บุดดา
ครูผู้ดูแลเด็ก ม.3
Responsive image
นางน้ำฝน แก้วมูลมุก
ผู้ดูแลเด็ก ม.3
Responsive image
นางสาวพุทธริดา ชูชาติ
ผู้ดูแลเด็ก หมู่ 4
Responsive image
นางสาวรุ่งฤดี คำพระคุณ
ครูผู้ดูแลเด็ก ม.4
Responsive image
นางธัญญพักตร์ จันทบุตร
ครูผู้ดูแลเด็ก ม.5
Responsive image
นางสาวอุไรวรรณ คำคูณ
ผู้ดูแลเด็ก ม.5
Responsive image
นางสาวนันทิศา จันทจร
ผู้ดูแลเด็ก หมู่ 5
Responsive image
นางศิริพร คำศรีระภาพ
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ 6
Responsive image
นางทองคำ ระหา
ผู้ดูแลเด็ก ม.6
Responsive image
นางน้ำผึ้ง ชัยศรีจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ 7
Responsive image
นางสาววรรณภา เอื้อทัดทาน
ผู้ดูแลเด็ก หมู่ 7
Responsive image
นางสาวปวีณา ศิริภักดิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ 7
Responsive image
นางศรีไพร ทองสงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก ม.8
Responsive image
นางประยงค์ คุณมี
ผู้ดูแลเด็ก ม.8
Responsive image
นางสาวพิมพ์ผกา ถานะ
ผู้ดูแลเด็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 0-4221-9957  โทรสาร : 0-4223-6109  อีเมล์ : admin@banchai.go.th

Powered By banchai.go.th