Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
ส.ต.ท.สุริยันต์ ภูมิเรือง
ปลัด อบต.บ้านชัย
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายประยูรศักดิ์ สิริรานันท์
รองปลัด อบต.
Responsive image
Responsive image
นางสาวสุพิชชา แสงเขียว
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายสิงหชัย สาจำปา
นักวิชาการเกษตร
Responsive image
สิบเอกสุวิทย์ บุษษะ
จพง.ป้องกันและสาธารณภัย
Responsive image
นางวรัญญา แก้วชนะ
นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นางสาวรัตนภรณ์ บ่อบัวเงิน
จพง. ธุรการ
Responsive image
นายวุฒิศักดิ์ สุมาศรี
จพง.สาธารณสุข
Responsive image
น.ส.จิราวรรณ วิเศษดี
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นางสาวอรทัย ชารีนาง
ผช.นักวิชาการเกษตร
Responsive image
น.ส.ภัชราภรณ์ เนืองภา
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางเอ็มอร สิงห์สาธร
ผช.จพง.ธุรการ
Responsive image
นางภานุมาศ ทิพย์โกมล
ผช.จพง.ธุรการ
Responsive image
นายวิระศักดิ์ ใจธรรม
ผช.จนท.บรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นายบุญเสริม พลสมบัติ
นักการภารโรง
Responsive image
นายยงยุธ แสนสุริวงศ์
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายพิษณุ ณรงค์ธรรม
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายอนุพงษ์ แสงสุริยา
พนักงานขับรถ
Responsive image
นายแกละ รัตนโกสินทร์
คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถกู้ชีพ)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 0-4221-9957  โทรสาร : 0-4223-6109  อีเมล์ : admin@banchai.go.th

Powered By banchai.go.th