Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายสวาท สีพิกา
ประธานสภาอบต.บ้านชัย
Responsive image
Responsive image
นายประจักษ์ ทำสุนา
รองประธานสภา
Responsive image
Responsive image
ส.ต.ท.สุริยันต์ ภูมิเรือง
เลขานุการสภา
Responsive image
นายปฐพีกานต์ บุดดา
สมาชิก อบต.ม.1
Responsive image
นายทองใบ ขันมะติ
สมาชิก อบต.ม.2
Responsive image
นางคำไพร อินทร์ถาวร
สมาชิก อบต.ม.3
Responsive image
นายคำเสาร์ ไชยศรีจันทร์
สมาชิก อบต.ม.3
Responsive image
นายบัญชา ประทุมวัน
สมาชิก อบต.ม.4
Responsive image
นายสนั่น สายศรี
สมาชิก อบต. ม. 4
Responsive image
นายสะกัน แสนปาลี
สมาชิก อบต.ม.6
Responsive image
Responsive image
นายเลิศ อาร้อน
สมาชิก อบต.ม.6
Responsive image
Responsive image
นายไสว สมอแห้ง
สมาชิก อบต.ม.7
Responsive image
นายวัชรพงษ์ ซาไซ
สมาชิก อบต.ม.8
Responsive image
นายบุญมา มาตย์จินดา
สมาชิก อบต.ม.8
Responsive image
นายทองใบ แก้วกล้า
สมาชิก อบต.ม.9
Responsive image
Responsive image
นายประจักษ์ ทำสุนา
สมาชิก อบต.ม.9

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 0-4221-9957  โทรสาร : 0-4223-6109  อีเมล์ : admin@banchai.go.th

Powered By banchai.go.th