Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.บ้านชัย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A ถามตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
Social network
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กิจกรรมจัดทำแนวเขตพื้นที่ในการเล่นน้ำที่ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ช่วยคนจมน้ำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินติดตั้งที่บริเวณแหล่งน้ำ และทำป้ายคำเตือนในการเล่นน้ำ
~~กิจกรรมจัดทำแนวเขตพื้นที่ในการเล่นน้ำที่ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ช่วยคนจมน้ำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินติดตั้งที่บริเวณแหล่งน้ำ และทำป้ายคำเตือนในการเล่นน้ำ
วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2566     เวลา 13.00-16.00 น.
ณ อ่างเก็บน้ำบ้านดงไพรวัลย์  ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
นายสมาน  ศรีโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย คณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานส่วนตำบลบ้านชัย ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.ประธาน อสม.ทุกหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมจัดทำแนวเขตพื้นที่ในการเล่นน้ำที่ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ช่วยคนจมน้ำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินติดตั้งที่บริเวณแหล่งน้ำ และทำป้ายคำเตือนในการเล่นน้ำ วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.00-16.00 ณ อ่างเก็บน้ำบ้านดงไพรวัลย์ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว 48 คนเพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กและวัยรุ่นจากการชวนกันเล่นน้ำในช่วงฤดูร้อน เป็นเรื่องที่หน่วยงาน องค์กรและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมถึงคนในครอบครัวต้องร่วมมือกันการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุของการสูญเสียที่สร้างความเศร้าโศกเสียใจแก่คนในครอบครัวเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดก่อนวัยอันควรที่จะต้องเจริญเติบโตเป็นอนาคตของชาติ จากสถิติในช่วงระหว่างปิดเทอมภาคฤดูร้อนของทุกปีจะเป็นช่วงที่เด็กนักเรียนมีโอกาสชักชวนกันที่จะไปเล่นน้ำเพื่อคลายความร้อน และจากการสำรวจแหล่งน้ำเสี่ยงในพื้นที่ตำบลบ้านชัยที่มีเด็กเล่นน้ำบ่อยๆ พบว่า    อ่างเก็บน้ำบ้านดงไพรวัลย์ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และลึกเป็นจุดที่เสี่ยงอันตรายมาก และได้มีการแจ้งเตือน และห้ามลงเล่นน้ำแล้วแต่ก็ยังมีเด็กวัยรุ่นอีกจำนวนมากที่ไม่ฟังคำเตือน ดังนั้น ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันวางแผนแนวทางการป้องกัน การเฝ้าระวัง การเตือน การให้คำแนะนำ และการค้นหาแหล่งน้ำเสี่ยงเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้น จะช่วยลดการบาดเจ็บ และเสียชีวิตของเด็กในเขตตำบลบ้านชัยได้
 
กิจกรรมจัดทำแนวเขตพื้นที่ในการเล่นน้ำที่ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ช่วยคนจมน้ำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินติดตั้งที่บริเวณแหล่งน้ำ และทำป้ายคำเตือนในการเล่นน้ำ
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2566