Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.บ้านชัย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A ถามตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
Social network


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
Responsive image

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566
นายสมาน  ศรีโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัยครั้งที่ 1/2566 วันที่ 12 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย  เพื่อแจ้งข้อราชการแนวทางปฏิบัติงาน  และปรึกษาหารือเกี่ยวกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล  พร้อมแจ้งนโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  ประกาศเจตนารมณ์  เรื่อง “สุจริต  โปร่งใสอบต.บ้านชัย ใสสะอาด 2566 และ”งดรับ งดให้”ของขวัญของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  หัวหน้าส่วนราชการทุกคน พนักงานทุกคนจะต้องนำไปขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่เป็นธรรมและโปร่งใสและเป็นการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่เป็นธรรมและโปร่งใส และเป็นการยกระดับคะแนนการประเมินและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัยต่อไป         
 
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2566