Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.บ้านชัย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A ถามตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
Social network


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมคัดแยกขยะติดเชื้อ มอบไอโอดีน ทำแนวป้องกันอุบัติเหตุจุดเสี่ยงต่างๆ
Responsive image
~กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย ท่านนายกคงทวี สาชิน นายก อบต.บ้านชัย คณะผู้บริหาร ,ส.ตท.สุริยันต์ ภูมิเรือง ปลัด  อบต.บ้านชัย,นายวุฒิศักดิ์ สุมาศรี จพง.สาธารณสุข พนักงานเจ้าหน้าที่ ,ผู้นำหมู่บ้าน อสม.และพี่น้องประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมงานสาธารณสุข​บ้านนาสีนวล ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
1.อบรมเยาวชน​ต้นกล้า​ ร่วมต้านปัญหา​ยาเสพติด​ เก่งและดีTo Be  Number1
2.ส่งเสริม​การบริโภค​สารไอโอดีนแก่หญิง​ตั้งครรภ์​และเด็ก​0-3ปีเพื่อ​พัฒนา​การที่สมวัยในด้านสติปัญญา​และร่างกาย
3.จัดการขยะอันตราย​ และ​ขยะติดเชื้อ​ชุมชน
4.แจ้ง​ปัญหา​กล่องร้องทุกข์​ ร้องเรียน​ภัยสังคม​ และปัญหา​ยาเสพติด
5.รณรงค์​ลดปริมาณ​ขยะ​โดยใช้ยางเก่าทำแนวกันทางลดอุบัติเหตุ​ตามจุดเสี่ยง
         
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2564