Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.บ้านชัย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A ถามตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนต่าง ๆ
Responsive image
~~วันนี้ 11 มิถุนายน 2564 นายคงทวี  สาชิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย มอบหมายให้ ส.ต.ท.สุริยันต์  ภูมิเรือง ปลัด อบต.บ้านชัย,นายวุฒิศักดิ์  สุมาศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุข และ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านชัย ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านชัยเนื่องจากที่ผ่านมา มีการปิดการเรียนการสอนช่วงระยะเวลานาน ทำให้ไม่มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน และมีฝนตกต่อเนื่องมีน้ำขัง จึงอาจกลายเป็นแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลายได้ อีกทั้งในวันที่ 14 มิถุนายน 2564นี้ จะเป็นการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย จึงลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลบ้านชัย เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย สร้างความมั่นใจให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน
     
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2564