Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
บัณฑิตสูงวัยโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านชัย
Responsive image
จบแล้วปริญญาชีวิต บัณฑิตสูงวัยโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านชัย 
   41คน จบการศึกษารุ่นที่ 2 ตอกย้ำ
“สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข”
 ลูกหลานแห่ร่วมยินดีคึกคัก
  
24 กันยายน 2563 บรรยากาศพิธีมอบใบปริญญาชีวิตให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านชัย ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย คึกคักไปด้วยเหล่านักเรียนสูงวัยรุ่นที่ 2 ของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านชัย ร่วมลงทะเบียนเตรียมรับใบปริญญาชีวิต โดยมีนายคงทวี  สาชิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียน ภาคีเครือข่าย และคณะครูจิตอาสา พร้อมมอบใบปริญญาชีวิตให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 41 คน ที่ต่างแต่งตัว แต่งหน้า ทาปาก ถือช่อดอกไม้ สวมชุดครุย หอบรอยยิ้มเข้าร่วมพิธีอย่างภาคภูมิใจ กับใบปริญญาใบแรกของชีวิต ก่อนร่วมถ่ายภาพกับเพื่อนๆ นักเรียน บุตรหลาน และประชาชนที่นำช่อดอกไม้และของชำร่วยมาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านชัย กล่าวอีกว่า การเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านชัย สอดคล้องกับพันธกิจคือ การให้ความรู้และดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริมให้มีจิตอาสา และเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ดังวิสัยทัศน์ของโรงเรียน “สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข”
 
         
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2563