Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ชำระภาษี 2563
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย 2563
 
  • ภาษีป้าย  -ชำระได้ตามปกติเหมือนทุกปี
    ภาษีบำรุงท้องที่ – ยกเลิกแต่เก็บได้ในกรณีลูกหนี้ที่ค้างชำระและเก็บภาษีย้อนหลังได้สำหรับผู้ไม่เคยเสียภาษี
    ภาษีโรงเรือนและที่ดิน- ยกเลิกแต่เก็บได้ในกรณีลูกหนี้ที่ค้างชำระและเก็บภาษีย้อนหลังได้สำหรับผู้ไม่เคยเสียภาษี
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง – จากเดิมต้องเสียภายในเดือนเมษายน 2563 ขยายระยะเวลาการชำระภาษีภายในเดือนสิงหาคม 2563 โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินที่เพิ่มหากชำระภาษีภายในกำหนด
ประชาสัมพันธ์ชำระภาษี 2563
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 0-4221-9957  โทรสาร : 0-4223-6109  อีเมล์ : admin@banchai.go.th

Powered By banchai.go.th