Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.บ้านชัย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A ถามตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
Social network
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 ต.ค. 2565 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
07 ต.ค. 2565 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
01 ม.ค. 2565 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย รายงานผลความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย ปีงบประมาณ 2564
01 ม.ค. 2565 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย ปีงบประมาณ 2564
29 เม.ย. 2564 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564
31 มี.ค. 2564 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย ประจำปีงบประมาณ 2563
17 มิ.ย. 2563 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 ถึง 2562
17 มิ.ย. 2563 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการเพิ่มเติม
15 มิ.ย. 2563 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย รายงานการให้บริการประชาชน
07 ม.ค. 2562 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 0-4221-9957     อีเมล์ :  banchaimou8@gmail.com ,
saraban.banchai@gmail.com 
Powered By banchai.go.th