Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.บ้านชัย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A ถามตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
Social network
ข้อบัญญัติ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 ก.ย. 2565 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อบต.บ้านชัย)
09 ก.ย. 2565 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประกาศใช้บัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2565ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย
09 ก.ย. 2565 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย
09 ก.ย. 2565 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย
09 ก.ย. 2565 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประกาศข้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปา /การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565
09 ก.ย. 2565 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประกาศข้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปา /การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565
09 ก.ย. 2565 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประกาศข้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปา /การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565
09 ก.ย. 2565 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประกาศข้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปา /การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565
20 ก.ย. 2564 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อบต.บ้านชัย)
31 มี.ค. 2564 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2561-2565 งบประมาณปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 0-4221-9957     อีเมล์ :  banchaimou8@gmail.com ,
saraban.banchai@gmail.com 
Powered By banchai.go.th