Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.บ้านชัย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A ถามตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รายรับรายจ่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 พ.ค. 2564 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
27 เม.ย. 2564 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล เดือน ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564
31 มี.ค. 2564 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย http://www.banchai.go.th/system_files/219/37b5c3997edc580eba3681a305d0bf3f.pdf
31 มี.ค. 2564 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณปีงบประมาณ 2564 เดือน ตุลาคม ถึงเดือนกันยายน ข้อมูล ณวันที่ 31 /3/2564
18 มิ.ย. 2563 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 ไตรมาสที่ 1
18 มิ.ย. 2563 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม
18 มิ.ย. 2563 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 รอบ 6 เดือน
18 มิ.ย. 2563 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน
27 มิ.ย. 2562 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย งบประมาณรายจ่ายไตรมาศที่ 1 ถึง 3
27 มิ.ย. 2562 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 0-4221-9957     อีเมล์ : admin@banchai.go.thหรือ banchaimou8@gmail.go.th

Powered By banchai.go.th