Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
รายรับรายจ่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 มิ.ย. 2563 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 ไตรมาสที่ 1
18 มิ.ย. 2563 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม
18 มิ.ย. 2563 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 รอบ 6 เดือน
18 มิ.ย. 2563 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน
27 มิ.ย. 2562 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย งบประมาณรายจ่ายไตรมาศที่ 1 ถึง 3
27 มิ.ย. 2562 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
15 พ.ย. 2561 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย รายงานประมาณการรายรับ 2561
12 พ.ย. 2561 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย รายจ่ายรอบ 6 เดือนแรก 2561
12 พ.ย. 2561 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย รายจ่ายรอบ 6 เดือน หลัง 2561
12 พ.ย. 2561 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 0-4221-9957  โทรสาร : 0-4223-6109  อีเมล์ : admin@banchai.go.th

Powered By banchai.go.th