Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือประชาชน  
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 พ.ย. 2561 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
15 พ.ย. 2561 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย คู่มือมาตรฐานการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย
12 พ.ย. 2561 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
12 พ.ย. 2561 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
12 พ.ย. 2561 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย การชำระภาษีป้าย
12 พ.ย. 2561 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
12 พ.ย. 2561 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
12 พ.ย. 2561 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย การแจ้งขุดดิน
12 พ.ย. 2561 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย การแจ้งถมดิน
12 พ.ย. 2561 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 0-4221-9957  โทรสาร : 0-4223-6109  อีเมล์ : admin@banchai.go.th

Powered By banchai.go.th