Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.บ้านชัย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A ถามตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

17 มิ.ย. 2564
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายในตำบลบ้านชัย

14 มิ.ย. 2564
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย กิจกรรมปลูกป่าร่วมกับชุมชน

11 มิ.ย. 2564
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนต่าง ๆ

10 มิ.ย. 2564
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ อบต.บ้านชัย อ.บ้านดุง

09 มิ.ย. 2564
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย “โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ”

09 มิ.ย. 2564
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ดำเนินการออกประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

08 มิ.ย. 2564
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย 07/06/64 อบต.บ้านชัย ร่วมกับ รพ.สต.บ้านทุ่งและรพ.สต.โนนสะอาด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการจัดหาพาหนะรับ-ส่ง ประชาชนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยงโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคในเขตพื้นที่ตำบลบ้านชัย จำนวน 68 คน เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต

31 พ.ค. 2564
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค

31 พ.ค. 2564
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัยดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อพร้อมทั้งดำเนินการตามมาตรการ ออกควบคุม​โรค​โควิด 19 รายที่25ของอำเภอ​บ้านดุง​ ณ​ บ้านโนนสะอาด​ ม.5ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

31 พ.ค. 2564
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 0-4221-9957     อีเมล์ : admin@banchai.go.thหรือ banchaimou8@gmail.go.th

Powered By banchai.go.th