Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.บ้านชัย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A ถามตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
Social network


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

29 มี.ค. 2565
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์เดือนมีนาคม ฉบับที่ 3

28 มี.ค. 2565
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ เพื่อสร้างศาลาประดิษฐานพระประจำวันเกิด

07 มี.ค. 2565
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย ร่วมตอบแบบสอบถาม ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

28 ก.พ. 2565
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย กิจกรรม/โครงการชี้แจงแนวทางการปฎิบัติตนของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านชัย

24 ก.พ. 2565
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ฉบับที่ 8

18 ก.พ. 2565
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย อบรมโครงการฝึกอบรม และ นิเทศ ติดตามเพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการอบรม จำนวน 18 คน ซึ่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี จัดการอบรม รู

14 ก.พ. 2565
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธงทุกวันจันทร์

10 ก.พ. 2565
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์

04 ก.พ. 2565
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย โครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ

18 ม.ค. 2565
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ร่วมงาน วันที่รำลึกวันก่อตั้งเมืองอุดรธานีปีที่ 129

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 0-4221-9957     อีเมล์ : admin@banchai.go.thหรือ banchaimou8@gmail.go.th

Powered By banchai.go.th