Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.บ้านชัย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A ถามตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

11 ต.ค. 2564
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ดำเนินการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม พ.ศ.2564

07 ต.ค. 2564
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย คุณสมบัติหลักฐานการสมัคร สมาชิก/ผู้บริหาร อบต.บ้านชัย

04 ต.ค. 2564
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย กิจกรรมสาธารณสุข บ้านดงไพรวัลย์

04 ต.ค. 2564
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ

30 ก.ย. 2564
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน เยาวชน หญิงตั้งครรภ์ ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน อสม.และพี่น้องประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมงานสาธารณสุข​บ้านทุ่ง

29 ก.ย. 2564
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย กิจกรรมสาธารณสุข

29 ก.ย. 2564
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูอัดแรง prestress drainage gutter คสล.บ้านกล้วยหมู่ 3

23 ก.ย. 2564
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย กิจกรรมคัดแยกขยะติดเชื้อ มอบไอโอดีน ทำแนวป้องกันอุบัติเหตุจุดเสี่ยงต่างๆ

22 ก.ย. 2564
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย กิจกรรมซ่อมแซมถนนบ้านนาสีนวลร่วมกับฝ่ายผู้นำ ประชาชนในพื้นที่

20 ก.ย. 2564
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย กิจกรรมงานสาธารณสุข​บ้านโนนสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 0-4221-9957     อีเมล์ : admin@banchai.go.thหรือ banchaimou8@gmail.go.th

Powered By banchai.go.th