Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.บ้านชัย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A ถามตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
Social network


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

29 พ.ค. 2566
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

10 พ.ค. 2566
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

01 พ.ค. 2566
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2566

21 เม.ย. 2566
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat stroke)

21 เม.ย. 2566
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย กิจกรรมจัดทำแนวเขตพื้นที่ในการเล่นน้ำที่ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ช่วยคนจมน้ำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินติดตั้งที่บริเวณแหล่งน้ำ และทำป้ายคำเตือนในการเล่นน้ำ

21 เม.ย. 2566
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง

21 เม.ย. 2566
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

21 เม.ย. 2566
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11 เม.ย. 2566
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566

30 มี.ค. 2566
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย การทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านชัยและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 0-4221-9957     อีเมล์ :  banchaimou8@gmail.com ,
saraban.banchai@gmail.com 
Powered By banchai.go.th