Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.บ้านชัย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A ถามตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
Social network


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 พ.ค. 2566
ถึง
30 มิ.ย. 2566
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายวัดโนนสะอาด-บ้านพ่อประยูร (บ้านโนนสะอาด)
30 พ.ค. 2566
ถึง
30 มิ.ย. 2566
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายวัดโนนสะอาด-บ้านพ่อประยูร (บ้านโนนสะอาดหมู่ ๕)
19 พ.ค. 2566
ถึง
22 พ.ค. 2566
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ราคากลางโครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านโนนศรีทอง หมู่ ๗
16 พ.ค. 2566
ถึง
01 มิ.ย. 2566
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุสำนักงานกองสวัสดิการสังคม
15 พ.ค. 2566
ถึง
18 พ.ค. 2566
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายวัดโนนสะอาด-บ้านพ่อประยูร
15 พ.ค. 2566
ถึง
22 พ.ค. 2566
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อดาล หมู่ ๔ บ้านนาสีนวล
12 พ.ค. 2566
ถึง
18 พ.ค. 2566
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด
12 พ.ค. 2566
ถึง
18 พ.ค. 2566
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ
21 เม.ย. 2566
ถึง
15 พ.ค. 2566
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เม.ย. 2566
ถึง
15 พ.ค. 2566
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไมค์ลอย)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 0-4221-9957     อีเมล์ :  banchaimou8@gmail.com ,
saraban.banchai@gmail.com 
Powered By banchai.go.th