Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 เม.ย. 2563
ถึง
08 พ.ค. 2563
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลีเมอร์ (กึ่งคอนกรีต)ปิดผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด ถ123-06 สายบ้านโนนศรีทอง หมู่ 7 ตำบลบ้านชัย -บ้านโนนกกบาก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดุง
20 ธ.ค. 2562
ถึง
03 ม.ค. 2563
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมตลิ่งฝายน้ำล้นห้วยวังกกแคนบ้านทุ่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.ค. 2562
ถึง
31 ก.ค. 2562
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางเข้าบ้านกล้วย-โรงเรียนบ้านกล้วย หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.ค. 2562
ถึง
31 ก.ค. 2562
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๕ สายบ้านนางสุภาวดี-หน้าโรงเรียน ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
14 มิ.ย. 2562
ถึง
14 มิ.ย. 2562
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
14 มิ.ย. 2562
ถึง
14 มิ.ย. 2562
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย แผนจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านชัย 2561
13 มิ.ย. 2562
ถึง
13 มิ.ย. 2562
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 1 2561
13 มิ.ย. 2562
ถึง
13 มิ.ย. 2562
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 2 2561
01 มี.ค. 2562
ถึง
15 มี.ค. 2562
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูอัดแรง (prestress drainage gutter) ภายในหมู่บ้านชัย หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
01 มี.ค. 2562
ถึง
15 มี.ค. 2562
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูอัดแรง (prestress drainage gutter) ภายในหมู่บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 0-4221-9957  โทรสาร : 0-4223-6109  อีเมล์ : admin@banchai.go.th

Powered By banchai.go.th