Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.บ้านชัย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A ถามตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
Social network


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 พ.ย. 2565
ถึง
08 ธ.ค. 2565
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมสร้างถนนทางคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อด.ถ.123-04 สายบ้านทุ่ง -บ้านคำสง่า จำนวน 2 ช่วง ยาวรวม 935 เมตร พื้นที่รวมสองช่วง 4,675 ตารางเมตรด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Biddin
29 พ.ย. 2565
ถึง
08 ธ.ค. 2565
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงไพรวัลย์ - บ้านโนนสะอาด หมู่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
05 ต.ค. 2565
ถึง
17 ต.ค. 2565
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ E1/2566
05 ต.ค. 2565
ถึง
17 ต.ค. 2565
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนสะอาด-บ้านค้อเขียว หมู่ที่ 5
19 ก.ย. 2565
ถึง
19 ก.ย. 2565
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสรางประปาบาดาล บ้านโนนศรีทอง หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ก.ย. 2565
ถึง
09 ก.ย. 2565
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย
07 ก.ย. 2565
ถึง
08 ก.ย. 2565
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาบาดาล บ้านโนนศรีทอง หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding)
07 ก.ย. 2565
ถึง
07 ก.ย. 2565
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่การจัดการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ชื่อโครงการก่อสร้างประปาบาดาล บ้านโนนศรีทอง หมู่ 7 )
07 ก.ย. 2565
ถึง
07 ก.ย. 2565
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่การจัดการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ชื่อโครงการก่อสร้างประปาบาดาล บ้านโนนศรีทอง หมู่ 7 )
25 ส.ค. 2565
ถึง
02 ก.ย. 2565
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 0-4221-9957     อีเมล์ :  banchaimou8@gmail.com

Powered By banchai.go.th