Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 ส.ค. 2563
ถึง
11 ส.ค. 2563
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย เรื่องประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๔ สายบ้านแม่ขาน-พ่อสงค์สายหน้าประตูวัด-บ้านนางคำปุ่น,สายบ้านพ่อมีชัย-นายบุญเลี้ยง,สายบ้านนายสมนึก-โรงสีข้าวพ่อสงค์
16 มิ.ย. 2563
ถึง
16 มิ.ย. 2563
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
16 มิ.ย. 2563
ถึง
16 มิ.ย. 2563
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
16 มิ.ย. 2563
ถึง
16 มิ.ย. 2563
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2561
16 มิ.ย. 2563
ถึง
16 มิ.ย. 2563
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2562
16 มิ.ย. 2563
ถึง
16 มิ.ย. 2563
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2562
16 มิ.ย. 2563
ถึง
16 มิ.ย. 2563
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2562
16 มิ.ย. 2563
ถึง
16 มิ.ย. 2563
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน2562
02 มิ.ย. 2563
ถึง
02 มิ.ย. 2563
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย รายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุรายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2563
20 เม.ย. 2563
ถึง
08 พ.ค. 2563
อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลีเมอร์ (กึ่งคอนกรีต)ปิดผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด ถ123-06 สายบ้านโนนศรีทอง หมู่ 7 ตำบลบ้านชัย -บ้านโนนกกบาก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดุง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 0-4221-9957  โทรสาร : 0-4223-6109  อีเมล์ : admin@banchai.go.th

Powered By banchai.go.th