Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ก.ย. 3105 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลบ้านชัย 2560
13 ส.ค. 2562 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย แผ่นพับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัยประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธี
28 มิ.ย. 2562 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
27 มิ.ย. 2562 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย รายงานแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
27 มิ.ย. 2562 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
27 มิ.ย. 2562 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
27 มิ.ย. 2562 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
27 มิ.ย. 2562 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
26 มิ.ย. 2562 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
26 มิ.ย. 2562 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 0-4221-9957  โทรสาร : 0-4223-6109  อีเมล์ : admin@banchai.go.th

Powered By banchai.go.th