Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ก.ย. 3105 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลบ้านชัย 2560
09 ธ.ค. 2563 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล
09 ธ.ค. 2563 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย กำหนดมาตรการและแนวทางการลดใช้พลังงานไฟฟ้า
23 พ.ย. 2563 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย
06 ส.ค. 2563 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย งานด้านกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช และสำรวจข้อมูลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชของชุมชน
22 มิ.ย. 2563 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย โครงการทำดีด้วยหัวใจ ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน
22 มิ.ย. 2563 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2561 - 2563
22 มิ.ย. 2563 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน
22 มิ.ย. 2563 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
18 มิ.ย. 2563 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 0-4221-9957  โทรสาร : 0-4223-6109  อีเมล์ : admin@banchai.go.th

Powered By banchai.go.th