Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
     ถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเพียงพอสำหรับการขนส่งสินค้าต่างๆ ไปยังอำเภอและตำบลใกล้เคียง
     - ถนน คสล.
     - ถนนลาดยาง
     - ถนนลูกรัง/ดิน
6.50 กิโลเมตร
27.00 กิโลเมตร
56.00 กิโลเมตร
การโทรคมนาคม
      - โทรศัพท์สาธารณะ
      - อินเตอร์เน็ตตำบล
จำนวน 16 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง

การไฟฟ้า
     - มีไฟฟ้าใช้
     - มีไฟฟ้าใช้
หมู่ที่ 1-9
จำนวน 1,975 ครัวเรือน

น้ำประปา
      - มีระบบประปาหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง
   

แหล่งน้ำธรรมชาติ
     - ลำน้ำ,ลำห้วย
     - หนองน้ำ
17 แห่ง
1 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
     - ฝายน้ำล้น
     - บ่อน้ำตื้น
     - บ่อน้ำโยก
     - อ่างเก็บน้ำ
8 แห่ง
317 แห่ง
26 แห่ง
5 แห่ง


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 0-4221-9957  โทรสาร : 0-4223-6109  อีเมล์ : admin@banchai.go.th

Powered By banchai.go.th