Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพหลัก
     ประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพในภาคเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว ทำสวน ทำนาเกลือ เลี้ยงสัตว์ ทำไร่อ้อย ฯลฯ 
    
อาชีพรอง
     ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรอง คือ การับจ้าง ทอผ้าไหมมัดหมี่ ทอเสื่อกก ทำที่นอน หมอนขิด จักสาน

หน่วยธุรกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล
รายการ สถานที่ตั้ง จำนวน
ปั้มน้ำมัน(ปั้มหลอด)และก๊าซ บ้านชัย หมู่ที่ 1
บ้านทุ่งหมู่ที่ 2
บ้านกล้วยหมู่ที่ 3
บ้านนาสีนวลหมู่ที่ 4
บ้านโนนสะอาดหมู่ที่ 5
บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 7
บ้านดงไพรวัลย์ หมู่ที่ 8
3 แห่ง
1 แห่ง
3 แห่ง
1 แห่ง
3 แห่ง
1 แห่ง
2 แห่ง
รวม 14 แห่ง
โรงเกลือ บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 28 โรง
รวม 28 โรง
โรงสีข้าว บ้านชัย หมู่ที่ 1
บ้านทุ่งหมู่ที่ 2
บ้านกล้วยหมู่ที่ 3
บ้านนาสีนวลหมู่ที่ 4
บ้านโนนสะอาดหมู่ที่ 5
บ้านค้อเขียว หมู่ที่ 6
บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 7
บ้านดงไพรวัลย์ หมู่ที่ 8
บ้านโนนสะอาดใต้ หมู่ที่ 9
3 โรง
2 โรง
2 โรง
2 โรง
4 โรง
3 โรง
2 โรง
3 โรง
1 โรง
รวม 23 โรง
ร้านค้าทั่วไป บ้านชัย หมู่ที่ 1
บ้านทุ่งหมู่ที่ 2
บ้านกล้วยหมู่ที่ 3
บ้านนาสีนวลหมู่ที่ 4
บ้านโนนสะอาดหมู่ที่ 5
บ้านค้อเขียว หมู่ที่ 6
บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 7
บ้านดงไพรวัลย์ หมู่ที่ 8
บ้านโนนสะอาดใต้ หมู่ที่ 9
8 ร้าน
3 ร้าน
5 ร้าน
5 ร้าน
9 ร้าน
6 ร้าน
6 ร้าน
3 ร้าน
3 ร้าน
รวม 48 ร้าน
ร้านซ่อมรถ บ้านชัย หมู่ที่ 1
บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2
บ้านกล้วย หมู่ที่ 3
บ้านนาสีนวลหมู่ที 5
บ้านค้อเขียว หมู่ที่ 6
บ้านดงไพรวัลย์หมู่ที่ 8
2 ร้าน
1 ร้าน
3 ร้าน
1 ร้าน
2 ร้าน
1 ร้าน
รวม 10 ร้าน
ร้านเสริมสวย บ้านชัย หมู่ที่ 1
บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 7
2 ร้าน
1 ร้าน
  รวม 3 ร้าน
ร้านเย็บผ้า บ้านชัย หมู่ที่ 1
บ้านค้อเขียว หมู่ที่ 6
1 ร้าน
1 ร้าน
รวม 2 ร้าน


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 0-4221-9957  โทรสาร : 0-4223-6109  อีเมล์ : admin@banchai.go.th

Powered By banchai.go.th