Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้... (20 ก.ย. 3105)  
ประชาสัมพันธ์ชำระภาษี 2563 (04 ก.พ. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณ... (27 ม.ค. 2563)  
กระบวนการในการปฏิบัติการจัดทำรายการบัญชีและที่ดินสิ่งปลุกสร้างที่จะใช้ในการเก็บภ... (04 พ.ย. 2562)
ป้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่องชำระที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 (29 ต.ค. 2562)
แผ่นพับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัยประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธี (13 ส.ค. 2562)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (28 มิ.ย. 2562)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (27 มิ.ย. 2562)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 (27 มิ.ย. 2562)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (27 มิ.ย. 2562)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (27 มิ.ย. 2562)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (27 มิ.ย. 2562)
การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงทุจริต (26 มิ.ย. 2562)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (26 มิ.ย. 2562)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (18 มิ.ย. 2562)
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ (18 มิ.ย. 2562)
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร (18 มิ.ย. 2562)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (18 มิ.ย. 2562)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (17 มิ.ย. 2562)
รายงานแบบวัดการรับรู้โครงการประเมินคุณธรรม (17 มิ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมทำความสะอาดป้องกัน... (30 มี.ค. 2563)  

กิจกรรมโครงการกีฬาศูนย์พั... (21 ม.ค. 2563)  

ภาพกิจกรรมวันเด็กองค์การบ... (14 ม.ค. 2563)  

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (08 ม.ค. 2563)

จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจ... (16 ธ.ค. 2562)

ข่าวกิจกรรมรายเดือน (04 พ.ย. 2562)

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพร... (13 ส.ค. 2562)

กิจกรรมโครงการโรงเรียนผู้... (14 มิ.ย. 2562)

กิจกรรมไทยนิยมยั่งยืน ร่ว... (26 มิ.ย. 2561)

กิจกรรมโครงการป้องกันและแ... (26 เม.ย. 2561)

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 25... (28 มี.ค. 2561)

กิจกรรมโครงการ 1 ตำบลสร้า... (28 มี.ค. 2561)

กิจกรรมวันสตรีสากล 2561 (28 มี.ค. 2561)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ... (20 พ.ย. 2560)

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยใ... (29 ต.ค. 2560)

สำนักปลัดโครงการอำเภอยิ้ม... (14 ก.ย. 2559)

สำนักปลัด โครงการปลูกต้นไ... (14 ก.ย. 2559)

สำนักปลัด โครงการปลูกต้นไ... (14 ก.ย. 2559)

สำนักปลัด การจัดทำแผนยุทธ... (14 ก.ย. 2559)

รูปผู้อำนวยการ ศิริธนาพร ... (14 ก.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมตลิ่งฝายน้ำล้นห้วยวังกกแคนบ้านทุ่ง หมู่ที่ ๒ ตำ... (20 ธ.ค. 2562)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หม... (23 ก.ค. 2562)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางเข้าบ้านกล้วย-โรงเ... (23 ก.ค. 2562)  
แผนจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านชัย 2561 (14 มิ.ย. 2562)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 (14 มิ.ย. 2562)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 2 2561 (13 มิ.ย. 2562)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 1 2561 (13 มิ.ย. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยขัวแอน บ้านกล้วยหมู่ ๓ ด้วยวิธีประกวดรา... (01 มี.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูอัดแรง (prestress drainage gutter) ภาย... (01 มี.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูอัดแรง (prestress drainage gutter) ภาย... (01 มี.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูอัดแรง (prestress drainage gutter) ภาย... (01 มี.ค. 2562)
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูอัดแรง (prestress drainge gutter) ภายในหมู่บ้านชั... (22 มี.ค. 2561)
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูอัดแรง (prestress drainge gutter) ภายในหมู่บ้านทุ... (22 มี.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายถนนทางหลวงชท-วัดป่าโน... (16 มี.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๖ บ้านค้อเขียว ด้วย... (16 มี.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงไพวัลย์ หมู่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราค... (08 มี.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายถนนทางหลวงชท-วัดป่าโน... (08 มี.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลาดนัดสินค้าทางการเกษตรตำบลบ้านชัย ด้วยวิ... (25 พ.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดงไพรวัลย์ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีก... (25 พ.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยูอัดแรง (Prestress Dra... (25 พ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageResponsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 0-4221-9957  โทรสาร : 0-4223-6109  อีเมล์ : admin@banchai.go.th

Powered By banchai.go.th