Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.บ้านชัย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A ถามตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
Social network


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้... (20 ก.ย. 3105)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้้านชัย เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมรา... (30 ก.ย. 2608)  
ข้อความ infographic ( No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (22 มี.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (22 มี.ค. 2566)
ประกาศฯ เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย... (22 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง การปฏิบัติตามนโยบายการเสริมสร้างวัฒนธร... (07 ก.พ. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (07 ก.พ. 2566)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง ขอให้ผู้มีสิทธิ์ รับเงินนำเช็คที่ขึ้น... (31 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูล... (16 ม.ค. 2566)
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินความโปร่งใส่หน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 (01 ม.ค. 2566)
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินความโปร่งใส่หน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 (01 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัยเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (20 ธ.ค. 2565)
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส อบต.บ้านชัยใสสะอาด"และงดรับ งดให้"ของขวั... (20 ธ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินแและงบอื่นๆประจำปี ๒๕๖๕ ตามข้อ ๑๐๐ (20 ธ.ค. 2565)
ขออนุมัติขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2... (29 พ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตข... (03 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ (03 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน (03 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร... (03 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยช... (03 ต.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ป... (08 ก.พ. 2566)  

การสร้างวัฒนธรรม No Gift ... (12 ม.ค. 2566)  

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (01 ม.ค. 2566)  

ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุ... (20 ธ.ค. 2565)

กิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้... (07 ธ.ค. 2565)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ พ... (08 พ.ย. 2565)

ประชาสัมพันธ์ ประเพณีลอยก... (01 พ.ย. 2565)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เ... (23 ต.ค. 2565)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กิ... (11 ต.ค. 2565)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เ... (23 ก.ย. 2565)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เ... (14 ก.ย. 2565)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เ... (08 ก.ย. 2565)

ประชาสัมพันธ์เดือนกันยายน... (07 ก.ย. 2565)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ป... (06 ก.ย. 2565)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เ... (17 ส.ค. 2565)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ส... (15 ส.ค. 2565)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เ... (15 ส.ค. 2565)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เ... (10 ส.ค. 2565)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เ... (10 ส.ค. 2565)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กิ... (10 ส.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ (08 มี.ค. 2566)  
เรื่่องสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม (08 มี.ค. 2566)  
เรื่องสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม (08 มี.ค. 2566)  
เรื่องสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน (08 มี.ค. 2566)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (21 ก.พ. 2566)
คู่มือองค์ความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้าง-km-2565 (14 ก.พ. 2566)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิ... (24 ม.ค. 2566)
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกล้วย-บ... (22 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงไพรวั... (19 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็... (19 ธ.ค. 2565)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ซ่อมสร้างถนนผิวทางคอนกร... (30 พ.ย. 2565)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการ... (29 พ.ย. 2565)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ซ่อมสร้างถนนผิวทางคอนกร... (29 พ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกร... (29 พ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมสร้างถนนท... (29 พ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร... (07 พ.ย. 2565)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง คสล.เสริมเหล็กสายบ้านโนนสำราญ-บ้านทุ่... (05 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถ... (05 ต.ค. 2565)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ E1/2566 (05 ต.ค. 2565)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง ถนนคสล.บ้านโนนสะอาด-ค้อเขียว (04 ต.ค. 2565)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive image
social network


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 0-4221-9957     อีเมล์ :  banchaimou8@gmail.com ,
saraban.banchai@gmail.com 
Powered By banchai.go.th