Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.บ้านชัย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A ถามตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
Social network


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้... (20 ก.ย. 3105)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป... (16 ส.ค. 2565)  
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะของ อปท. (30 พ.ค. 2565)  
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ พฤษภาคม ฉบับที่ 2 ประชาคมแผน (27 พ.ค. 2565)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ฉบับที่ 1 (27 พ.ค. 2565)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนเมษายน 2565 ฉบับที่ 1 (29 เม.ย. 2565)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมีนาคม 2565 ฉบับที่ 3 (29 เม.ย. 2565)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมีนาคม 2565 ฉบับที่ 2 (29 เม.ย. 2565)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมีนาคม 2565 ฉบับที่ 1 (29 เม.ย. 2565)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2565 (27 เม.ย. 2565)
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย ร่วมตอบ... (07 มี.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ การประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส อบต.บ้านชัย ใสสะอาดฯ2565 (03 มี.ค. 2565)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ฉบับที่ 6 /2565 (10 ก.พ. 2565)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 (10 ก.พ. 2565)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ฉบับที่ 4 และ 5 ประจำปี พ.ศ. 2565 (10 ก.พ. 2565)
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย (10 ก.พ. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือด้านสาธารณภัย 2565 (09 ก.พ. 2565)
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินความโปร่งใส่หน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 (26 ม.ค. 2565)
การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส อบต.บ้านชัยใสสะอาด” และ “งดรับ งดให้” ... (14 ม.ค. 2565)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2565 ฉบับที่ 2/2565 (12 ม.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เ... (17 ส.ค. 2565)  

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ส... (15 ส.ค. 2565)  

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เ... (15 ส.ค. 2565)  

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เ... (11 ส.ค. 2565)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กิ... (10 ส.ค. 2565)

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกี... (05 ส.ค. 2565)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูง... (10 ก.ค. 2565)

กิจกรรมรับซื้อขยะจากสมาชิ... (29 มิ.ย. 2565)

่จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ... (28 มิ.ย. 2565)

มอบเงินกองทุน​ขยะรีไซเคิล... (13 มิ.ย. 2565)

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ... (13 มิ.ย. 2565)

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองน... (07 มิ.ย. 2565)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติก... (27 พ.ค. 2565)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์เด... (29 มี.ค. 2565)

เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ เพื... (28 มี.ค. 2565)

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้... (07 มี.ค. 2565)

กิจกรรม/โครงการชี้แจงแนวท... (28 ก.พ. 2565)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ป... (24 ก.พ. 2565)

อบรมโครงการฝึกอบรม และ นิ... (18 ก.พ. 2565)

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ... (14 ก.พ. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16 ส.ค. 2565)  
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีป... (02 มี.ค. 2565)  
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอำเล็กทร... (15 ก.พ. 2565)  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2565 (01 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่... (21 เม.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2 (21 เม.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ (21 เม.ย. 2564)
เรื่องประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๔ สายบ้... (04 ส.ค. 2563)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน2562 (16 มิ.ย. 2563)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2562 (16 มิ.ย. 2563)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (16 มิ.ย. 2563)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2562 (16 มิ.ย. 2563)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2561 (16 มิ.ย. 2563)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (16 มิ.ย. 2563)
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 (16 มิ.ย. 2563)
รายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุรายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง... (02 มิ.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลีเมอ... (20 เม.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมตลิ่งฝายน้ำล้นห้วยวังกกแคนบ้านทุ่ง หมู่ที่ ๒ ตำ... (20 ธ.ค. 2562)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 (01 ก.ย. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หม... (23 ก.ค. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive image
social network


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 0-4221-9957     อีเมล์ : admin@banchai.go.thหรือ banchaimou8@gmail.go.th

Powered By banchai.go.th