Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้... (20 ก.ย. 3105)  
กำหนดมาตรการและแนวทางการลดใช้พลังงานไฟฟ้า (09 ธ.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (09 ธ.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย (23 พ.ย. 2563)
งานด้านกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช และสำรวจข้อมูลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พ... (06 ส.ค. 2563)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (22 มิ.ย. 2563)
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน (22 มิ.ย. 2563)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2561 - 2563 (22 มิ.ย. 2563)
โครงการทำดีด้วยหัวใจ ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน (22 มิ.ย. 2563)
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (18 มิ.ย. 2563)
แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ 2561ถึง 2563 (18 มิ.ย. 2563)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล อบต.บ้านชัย (18 มิ.ย. 2563)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล อบต.บ้านชัย (18 มิ.ย. 2563)
บันทึกค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล (18 มิ.ย. 2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ... (18 มิ.ย. 2563)
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ 2562 (18 มิ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (17 มิ.ย. 2563)
29 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (16 มิ.ย. 2563)
แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์2562 (15 มิ.ย. 2563)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (12 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมจัดดอกไม้แห... (29 ก.ย. 2563)  

ขอขอบคุณผู้บริจาคทรัพย์สิ... (28 ก.ย. 2563)  

บัณฑิตสูงวัยโรงเรียนผู้สู... (25 ก.ย. 2563)  

กิจกรรมทำความสะอาดป้องกัน... (30 มี.ค. 2563)

กิจกรรมโครงการกีฬาศูนย์พั... (21 ม.ค. 2563)

ภาพกิจกรรมวันเด็กองค์การบ... (14 ม.ค. 2563)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (08 ม.ค. 2563)

จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจ... (16 ธ.ค. 2562)

ข่าวกิจกรรมรายเดือน (04 พ.ย. 2562)

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพร... (13 ส.ค. 2562)

กิจกรรมโครงการโรงเรียนผู้... (14 มิ.ย. 2562)

กิจกรรมไทยนิยมยั่งยืน ร่ว... (26 มิ.ย. 2561)

กิจกรรมโครงการป้องกันและแ... (26 เม.ย. 2561)

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 25... (28 มี.ค. 2561)

กิจกรรมโครงการ 1 ตำบลสร้า... (28 มี.ค. 2561)

กิจกรรมวันสตรีสากล 2561 (28 มี.ค. 2561)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ... (20 พ.ย. 2560)

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยใ... (29 ต.ค. 2560)

สำนักปลัดโครงการอำเภอยิ้ม... (14 ก.ย. 2559)

สำนักปลัด โครงการปลูกต้นไ... (14 ก.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๔ สายบ้... (04 ส.ค. 2563)  
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน2562 (16 มิ.ย. 2563)  
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2562 (16 มิ.ย. 2563)  
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (16 มิ.ย. 2563)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2562 (16 มิ.ย. 2563)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2561 (16 มิ.ย. 2563)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (16 มิ.ย. 2563)
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 (16 มิ.ย. 2563)
รายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุรายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง... (02 มิ.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลีเมอ... (20 เม.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมตลิ่งฝายน้ำล้นห้วยวังกกแคนบ้านทุ่ง หมู่ที่ ๒ ตำ... (20 ธ.ค. 2562)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 (01 ก.ย. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หม... (23 ก.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางเข้าบ้านกล้วย-โรงเ... (23 ก.ค. 2562)
แผนจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านชัย 2561 (14 มิ.ย. 2562)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 (14 มิ.ย. 2562)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 2 2561 (13 มิ.ย. 2562)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 1 2561 (13 มิ.ย. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยขัวแอน บ้านกล้วยหมู่ ๓ ด้วยวิธีประกวดรา... (01 มี.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูอัดแรง (prestress drainage gutter) ภาย... (01 มี.ค. 2562)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive image
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
Responsive image
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
Responsive image
social network


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 0-4221-9957  โทรสาร : 0-4223-6109  อีเมล์ : admin@banchai.go.th

Powered By banchai.go.th