Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งแต่งตั้ง จนท.ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.บ้านชัย (16 ม.ค. 2561)  
คำสั่งแต่งตั้ง จนท.ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.บ้านชัย 3 (16 ม.ค. 2561)  
คำสั่งแต่งตั้ง จนท.ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.บ้านชัย (16 ม.ค. 2561)  
คำสั่งแต่งตั้ง จนท.ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.บ้านชัย (16 ม.ค. 2561)
ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ (14 พ.ย. 2560)
คู่มือการจ่ายเบี้ยยังชีพ อบต.บ้านชัย (30 พ.ย. 2558)
คู่มือการจ่ายเบี้ยยังชีพ อบต.บ้านชัย (30 พ.ย. 2558)
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 (30 ก.ย. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์วัดป่าบ้านโนนสะอาด(ศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจ... (12 ก.ย. 2556)
ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างอาคาร อปพร .บ้านชัย จำนวน 2 หลัง (06 ก.ย. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ (27 พ.ค. 2556)
ประกาศสอบราคาซื้อรถกระบะพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน (15 พ.ค. 2556)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (14 มี.ค. 2556)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 25... (28 มี.ค. 2561)  

กิจกรรมโครงการ 1 ตำบลสร้า... (28 มี.ค. 2561)  

กิจกรรมวันสตรีสากล 2561 (28 มี.ค. 2561)  

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ... (20 พ.ย. 2560)

สำนักปลัดโครงการอำเภอยิ้ม... (14 ก.ย. 2559)

สำนักปลัด โครงการปลูกต้นไ... (14 ก.ย. 2559)

สำนักปลัด โครงการปลูกต้นไ... (14 ก.ย. 2559)

สำนักปลัด การจัดทำแผนยุทธ... (14 ก.ย. 2559)

รูปผู้อำนวยการ ศิริธนาพร ... (14 ก.ย. 2559)

รูปการประชุมเพื่อจัดทำข้อ... (14 ก.ย. 2559)

รูปการประชุมจัดตั้งสภาเด็... (14 ก.ย. 2559)

รูปการตรวจมาตรฐาน ด้านที่... (14 ก.ย. 2559)

รูปการดำเนินงานสำรวจ ผู้ส... (14 ก.ย. 2559)

รูปการดำเนินงานสำรวจ ผู้ส... (14 ก.ย. 2559)

รูปการดำเนินงานสำรวจ ผู้ส... (14 ก.ย. 2559)

รูปการดำเนินงานสำรวจ ผู้ส... (14 ก.ย. 2559)

โครงการออกจ่ายเบี้ยผู้สูง... (14 ก.ย. 2559)

1โครงการสิ่งอำนวยความสะดว... (14 ก.ย. 2559)

1โครงการสิ่งอำนวยความสะดว... (14 ก.ย. 2559)

ภาพกิจกรรม (14 ก.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูอัดแรง (prestress drainge gutter) ภายในหมู่บ้านชั... (22 มี.ค. 2561)  
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูอัดแรง (prestress drainge gutter) ภายในหมู่บ้านทุ... (22 มี.ค. 2561)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายถนนทางหลวงชท-วัดป่าโน... (16 มี.ค. 2561)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๖ บ้านค้อเขียว ด้วย... (16 มี.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงไพวัลย์ หมู่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราค... (08 มี.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายถนนทางหลวงชท-วัดป่าโน... (08 มี.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลาดนัดสินค้าทางการเกษตรตำบลบ้านชัย ด้วยวิ... (25 พ.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดงไพรวัลย์ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีก... (25 พ.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยูอัดแรง (Prestress Dra... (25 พ.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกล้วย หมู่ที่3 ด้วยวิธีการทางอิเล... (25 พ.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านชัย หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็... (25 พ.ค. 2560)
สอบราคาจ้างรางระบายน้ำรูปตัวยูอัดแรง (Pres tress Drainage Gutter) หมู่ ๗ บ้านโนน... (19 พ.ค. 2560)
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วสาลาประชาคมบ้านทุ่ง หมู่๒ และก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย ศพด.บ้... (18 เม.ย. 2560)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. ลำห้วยดอนแคน บ้านโนนสะอาด หมู่ ๕ ด้วยวิธี... (11 เม.ย. 2560)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. ลำห้วยทวน บ้านค้อเขียว หมู่ ๖ ด้วยวิธีการ... (11 เม.ย. 2560)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล.ลำห้วยไร่น้อย บ้านนาสีนวล หมู่ ๔ ด้วยวิธีก... (11 เม.ย. 2560)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล.ลำห้วยวังหินขาว บ้านกล้วย หมู่ ๓ ด้วยวิธีก... (11 เม.ย. 2560)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล.ลำห้วยดอนแคนกลาง บ้านโนนสะอาดหมู่ ๕ ด้วยวิ... (11 เม.ย. 2560)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. ลำห้วยดอนแคน บ้านโนนสะอาด หมู่ ๕ (06 มี.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. ลำห้วยไร่น้อย บ้านนาสีนวล หมู่ ๔ (06 มี.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 0-4221-9957  โทรสาร : 0-4223-6109  อีเมล์ : admin@banchai.go.th

Powered By banchai.go.th