Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.บ้านชัย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A ถามตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้... (20 ก.ย. 3105)  
ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคสิ่งของสำหรับผู้กักตัวโควิด 19 ตำบลบ้านชัย (10 ก.ย. 2564)  
ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคสิ่งของสำหรับผู้กักตัวโควิด 19 ตำบลบ้านชัย (10 ก.ย. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านชัยมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคให้ผู้กักตัว โควิด 19 (01 ก.ค. 2564)
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนท... (02 มิ.ย. 2564)
ประกาศรายงานการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ปีงบประมาณ 2563 (12 พ.ค. 2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 (12 พ.ค. 2564)
แบบรายงานผลการแก้ไขข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... (12 พ.ค. 2564)
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของอบต.บ้านชัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (12 พ.ค. 2564)
ประกาศการปฏิบัติตามนโยบายการเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (12 พ.ค. 2564)
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2564 ปีงบประมาณ 2563 (12 พ.ค. 2564)
ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2564 ปีงบประมาณ 2563 (12 พ.ค. 2564)
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.บ้านชัย งบประมาณ... (29 เม.ย. 2564)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 (29 เม.ย. 2564)
รายงานผลการประเมิน ประจำปี งบประมาณ 2563 (29 เม.ย. 2564)
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 2564-2566 (29 เม.ย. 2564)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต งบ... (29 เม.ย. 2564)
การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงทุจริต การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต องค... (28 เม.ย. 2564)
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (27 เม.ย. 2564)
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำงบประมาณ 2564 (รอบ 6เดือน) (27 เม.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมงานสาธารณสุข​บ้านโ... (20 ก.ย. 2564)  

ซ่อมแซมถนน โนนสำราญบ้านทุ... (17 ก.ย. 2564)  

วันนี้ 10กันยายน2564 น... (10 ก.ย. 2564)  

รับมอบสิ่งของบริจาคสำหรับ... (31 ส.ค. 2564)

ซ่อมแซมระบบประปาหมู่ 2 (05 ส.ค. 2564)

ขอขอบคุณ คุณบูม ร้านนพสปอ... (16 ก.ค. 2564)

กองสวัสดิการสังคมได้ลงพื้... (06 ก.ค. 2564)

ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน... (30 มิ.ย. 2564)

ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายใน... (17 มิ.ย. 2564)

กิจกรรมปลูกป่าร่วมกับชุมช... (14 มิ.ย. 2564)

ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำ... (11 มิ.ย. 2564)

ตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประ... (10 มิ.ย. 2564)

ดำเนินการออกประเมินศูนย์พ... (09 มิ.ย. 2564)

“โครงการดำเนินงานชุมชนยั่... (09 มิ.ย. 2564)

07/06/64 อบต.บ้านชัย ร่วม... (08 มิ.ย. 2564)

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในห... (31 พ.ค. 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (31 พ.ค. 2564)

ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเช... (31 พ.ค. 2564)

เปิดโครงการป้องกันและลดอุ... (17 พ.ค. 2564)

ออกตรวจอาหารกลางวันศูนย์พ... (17 พ.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่... (21 เม.ย. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2 (21 เม.ย. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ (21 เม.ย. 2564)  
เรื่องประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๔ สายบ้... (04 ส.ค. 2563)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน2562 (16 มิ.ย. 2563)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2562 (16 มิ.ย. 2563)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (16 มิ.ย. 2563)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2562 (16 มิ.ย. 2563)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2561 (16 มิ.ย. 2563)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (16 มิ.ย. 2563)
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 (16 มิ.ย. 2563)
รายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุรายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง... (02 มิ.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลีเมอ... (20 เม.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมตลิ่งฝายน้ำล้นห้วยวังกกแคนบ้านทุ่ง หมู่ที่ ๒ ตำ... (20 ธ.ค. 2562)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 (01 ก.ย. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หม... (23 ก.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางเข้าบ้านกล้วย-โรงเ... (23 ก.ค. 2562)
แผนจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านชัย 2561 (14 มิ.ย. 2562)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 (14 มิ.ย. 2562)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 2 2561 (13 มิ.ย. 2562)
Responsive image
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive image
social network


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 0-4221-9957     อีเมล์ : admin@banchai.go.thหรือ banchaimou8@gmail.go.th

Powered By banchai.go.th