Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.บ้านชัย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A ถามตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
Social network


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้... (20 ก.ย. 3105)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง ขอให้ผู้มีสิทธิ์ รับเงินนำเช็คที่ขึ้น... (31 ม.ค. 2566)  
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินแและงบอื่นๆประจำปี ๒๕๖๕ ตามข้อ ๑๐๐ (20 ธ.ค. 2565)  
ขออนุมัติขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2... (29 พ.ย. 2565)
เอกสารแสดงการนำผลการประเมินการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรป... (24 ส.ค. 2565)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป... (16 ส.ค. 2565)
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะของ อปท. (30 พ.ค. 2565)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ พฤษภาคม ฉบับที่ 2 ประชาคมแผน (27 พ.ค. 2565)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ฉบับที่ 1 (27 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2564 ตามข้อ 100 (17 พ.ค. 2565)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนเมษายน 2565 ฉบับที่ 1 (29 เม.ย. 2565)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมีนาคม 2565 ฉบับที่ 3 (29 เม.ย. 2565)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมีนาคม 2565 ฉบับที่ 2 (29 เม.ย. 2565)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมีนาคม 2565 ฉบับที่ 1 (29 เม.ย. 2565)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2565 (27 เม.ย. 2565)
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย ร่วมตอบ... (07 มี.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ การประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส อบต.บ้านชัย ใสสะอาดฯ2565 (03 มี.ค. 2565)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ฉบับที่ 6 /2565 (10 ก.พ. 2565)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 (10 ก.พ. 2565)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ฉบับที่ 4 และ 5 ประจำปี พ.ศ. 2565 (10 ก.พ. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้... (07 ธ.ค. 2565)  

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ พ... (08 พ.ย. 2565)  

ประชาสัมพันธ์ ประเพณีลอยก... (01 พ.ย. 2565)  

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เ... (23 ต.ค. 2565)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กิ... (11 ต.ค. 2565)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เ... (23 ก.ย. 2565)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เ... (14 ก.ย. 2565)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เ... (08 ก.ย. 2565)

ประชาสัมพันธ์เดือนกันยายน... (07 ก.ย. 2565)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ป... (06 ก.ย. 2565)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เ... (17 ส.ค. 2565)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ส... (15 ส.ค. 2565)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เ... (15 ส.ค. 2565)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เ... (10 ส.ค. 2565)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เ... (10 ส.ค. 2565)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กิ... (10 ส.ค. 2565)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เ... (09 ส.ค. 2565)

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกี... (05 ส.ค. 2565)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูง... (10 ก.ค. 2565)

กิจกรรมรับซื้อขยะจากสมาชิ... (29 มิ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิ... (24 ม.ค. 2566)  
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกล้วย-บ... (22 ธ.ค. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงไพรวั... (19 ธ.ค. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็... (19 ธ.ค. 2565)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ซ่อมสร้างถนนผิวทางคอนกร... (30 พ.ย. 2565)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ซ่อมสร้างถนนผิวทางคอนกร... (29 พ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกร... (29 พ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมสร้างถนนท... (29 พ.ย. 2565)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง คสล.เสริมเหล็กสายบ้านโนนสำราญ-บ้านทุ่... (05 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถ... (05 ต.ค. 2565)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ E1/2566 (05 ต.ค. 2565)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง ถนนคสล.บ้านโนนสะอาด-ค้อเขียว (04 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง... (19 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย (09 ก.ย. 2565)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่การจัดการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (... (07 ก.ย. 2565)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่การจัดการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (... (07 ก.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาบาดาล บ้านโ... (07 ก.ย. 2565)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างแซมถนนสายบ้านทุ่งคำสง่า หมู่ 2 (25 ส.ค. 2565)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง บ้านนาสีนวล หมู่4สายหน้าวัดสุวรรณมงคล... (25 ส.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จากถนนสาย... (25 ส.ค. 2565)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive image
social network


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย

หมู่ที่ 8 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 0-4221-9957     อีเมล์ :  banchaimou8@gmail.com ,
saraban.banchai@gmail.com 
Powered By banchai.go.th